Thống kê tổng số: 2 đơn vị đến ngày: 22/01/2022 Tổng số gửi đi: 2046 | Tổng số nhận về: 6971

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Văn Phòng191365168429
2Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông133455588